Abonament RTV

Dla nikogo nie jest zaskoczeniem, iż komercyjne stacje telewizyjne, umożliwiają oglądanie wielu kanałów w ramach abonamentu. Potrzebna jest do tego umowa, zawarta z konkretną stacją oraz oczywiście regularne płatności. Dodatkowo każdy użytkownik, zawierający umowę, otrzymuje także dekoder pozwalający odbierać konkretne kanały. Nieco bardziej zagadkowy i budzący pewne wątpliwości, jest abonament rtv, nałożony przez Krajową Radę Radiofonii oraz Telewizji. Często padają pytania o zaległy abonament rtv przedawnienie oraz jak zachować się w takiej sytuacji. 

Telewizor

Co powinno się wiedzieć na temat abonamentu rtv? 

Swego czasu bardzo powszechnym działaniem, podjętym przez Pocztę Polską, było przesyłanie wezwań do zapłaty, w związku z zaległym abonamentem rtv za niewyrejestrowane odbiorniki. Często były to dość pokaźne kwoty, sięgające nawet półtora tysiąca wraz z odsetkami. Dla wielu osób jest to niemały wydatek. Co zrobić w sytuacji, jeśli otrzymaliśmy takie wezwanie do zapłaty? 

Okazuje się, że jeśli chodzi o przedawnienie abonamentu rtv, wśród prawników zdania się podzielone. Również wedle Poczty Polskiej, przedawnienie działa na zasadzie podobnej jak przedawnienie podatkowe i zyskuje moc prawną po upływie 5 lat. Wedle innego stanowiska okres przedawnienia wynosi 3 lata, jak ma to miejsce, 

wedle uchwały Sądu Najwyższego, w przypadku innego rodzaju usług świadczonych okresowo. Dodatkowo warto wspomnieć, jeśli chodzi o abonament rtv przedawnienie, okres, po którym dochodzi do przedawnienia, powinno się liczyć od daty, kiedy to zadłużenie powstało. Oznacza to, iż jeśli wpłata była wymaga w lutym, 2014 roku, to przedawnienie, uznając, iż okres przedawnienia wynosi pięć lat, następuje również w lutym, 2019 roku. 

Telewizor

Duża swoboda interpretacji przepisów prawnych 

Ważne jest także, aby posiadać wszelkiego rodzaju dokumenty związane z rejestracją oraz wyrejestrowaniem odbiornika rtv. Dokumenty te mogą być pomocne w przypadku dochodzenia swoich praw. Jeśli nasz odbiornik został już wyrejestrowany, a pomimo tego otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty, najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie reklamacji na poczcie, poparte także dokumentem potwierdzającym dokonanie wyrejestrowania. W niektórych, wyjątkowych sytuacjach, może również dojść do umorzenia długi zaistniałego w wyniku zaległego abonamentu rtv. Ważne jest, aby w takiej sytuacji złożyć wniosek o umorzenie długi, w którym należy przede wszystkim podać swoje dane osobowe oraz nakreślić sytuację, która będzie również przyczyną umorzenia. Taka decyzja może zostać poparta ustawą. W związku ze szczególnymi sytuacjami, w których przemawiają względny społeczne, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć zaistniałe zadłużenie na raty. Niestety, jest to przepis dość ogólny i podlega interpretacji, nie jest wyszczególnione, co jest względem społecznym a co nim nie jest, dlatego nie możemy mieć pewności, że nasz wiosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Niestety, ale w przypadku abonamentu rtv brak jasnych i klarownych przepisów, jeśli chodzi o przedłużenie, a normy prawne, funkcjonujące w obrębie tego zagadnienia, oparte są na pokrewnych uchwałach. W przypadku tego typu problemów, warto też zasięgnąć rady prawnika, który posiada wiedzę w z zakresu abonamentów okresowych, nie tylko rtv, ale i telewizji komercyjnej.

Jaka jest twoja reakcja?

Podekscytowany
0
Szczęśliwy
0
Zakochany
1
Niepewny
0
Głupi
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Porady